İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ - 5. GRUP

Eğitim detayı

Eğitim gün ve saatleri:

21 Şubat Cuma    13:30 – 18:20

22 Şubat Cumartesi  09:00 - 17:50 

23 Şubat Pazar  10:00 – 15:50

28 Şubat Cuma   15:00 – 17:50

29 Şubat Cumartesi 09:00 – 17:50

01 Mart Pazar 09:00 – 16:50

 

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN 
EĞİTİM PROGRAMI
 

 EĞİTİMİN AMACI VE İÇERİĞİ

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması 7036 sayılı İş Mahkemeler Kanunu ile dava şartı haline getirilmiştir (md.3). Bununla birlikte Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca arabulucuların, dava şartı niteliğini taşıyan iş hukukunda arabuluculuk faaliyetini yürütebilmeleri için teorik ve uygulama eğitiminden oluşan 36 saatlik bir eğitimi almaları gerekmektedir.

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 Uzmanlık eğitimi, en fazla üç hafta içinde tamamlanmak zorunda olup, eğitim bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

Uzmanlık eğitimi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 23. maddesi gereğince Bakanlıkça daha önce arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşları tarafından verilebilir.

Eğitimini tamamlayan katılımcılar arabuluculuk eğitim yönetim sistemi (ARASİS) üzerinden İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Katılım Belgesini online olarak alabilirler.

EĞİTİMİN TOPLAM SÜRESİ:

Toplam eğitim süresi 36 saattir.

(18 saati teorik, 18 saati uygulama)

EĞİTİME KATILABİLECEK KİŞİLER

Uzmanlık eğitimine katılabilmek için arabulucular siciline kayıtlı arabulucu olmak gerekmektedir. Bu nedenle en geç eğitimlerin başladığı gün itibariyle arabulucu olunduğunuzu gösterir belgenin (Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartı Fotokopisi) tarafımıza ulaştırılması önemle rica olunur.

EĞİTİM KONULARI

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenen “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında;

1)      Toplam 18 saatten oluşan teorik eğitim konuları ve saatlerinin dağılımı: * İş hukukunda dava şartı arabuluculuk (4 saat), * İş hukukunun temel kavramları (1 saat), * İş sözleşmesi hakkında genel bilgiler (2 saat), * İş sözleşmesinden doğan borçlar (2 saat), * İş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları (4 saat), * Çalışma ve dinlenme süreleri (2 saat), * İş hukukunda işçilik alacaklarının hesaplanması (3 saat)

2)      Toplam 18 saatten oluşan uygulama eğitiminin konuları: * Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu, * Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu, * Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu, * Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar), * Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu, * Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

EĞİTİM  ÜCRETİ

Katılım Ücreti: 1.550,00-TL (KDV dâhil) Ders aralarında verilecek olan ikramlar da ücrete dâhildir.

GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER VE ULAŞIM

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KONFERANS SALONLARI VE TOBB ETÜ HUKUK FAKÜLTESİ SALONLARI ile TEPAV SALONLARI (ADRES: Söğütözü Cad. No: 43 Söğütözü/ANKARA)

Kampüs içerisinden hafta içi saat 21.15’te, hafta sonu 18.40’ta şehir merkezine ulaşımı sağlayan servisler hizmet vermektedir. 

NOTYETERLİ KATILIMCI SAYISINA ULAŞILAMAMASI DURUMUNDA TOBB ETÜ HUKUK FAKÜLTESİNİN PROGRAMI İPTAL ETME HAKKI SAKLIDIR !

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi banka hesabı:

Hesap Adı: TOBB ETÜ-SEM

İBAN:  TR67 0006 2000 1700 0006 2936 74 - Garanti Bankası 

İBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.