Mini MBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı

Eğitim detayı

Temel hedefi, işletmelerin yönetimine ilişkin süreçlerle ilgili kapsamlı bilgileri aktarmak olan bu program, iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu işletme yönetiminin temel stratejileri ve ilkeleri, muhasebe ve finansman yönetimi teori ve uygulamaları, müşteri odaklı çağdaş pazarlama yol ve yöntemleri, satış ve satış yönetimi, üretim ve tedarik zinciri yönetiminin temel esasları, insan kaynağının etkin yönetimi gibi konuları içermektedir.

Eğitmen Kadromuz / Eğitimimize kimler katılabilir?

Konusunda uzman ve tanınmış kadrolarca verilecek bu program, katılımcılara profesyonel yönetim becerileri kazandırırken aynı zamanda işletme sahipleri, yöneticiler ve yönetici adaylarını rekabetçi iş hayatına hazırlayacaktır.

Eğitime % 70 devam mecburiyeti bulunmaktadır. Ayrıca sertifikaya hak kazanabilmek için eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavdan 60 ve üzerinde not alınması gerekmektedir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

  • Yönetim ve Örgüt
  • Muhasebe ve Mali Tablo Analizi
  • Finansal Yönetim ve Temel Finans Matematiği
  • Risk ve Portföy Yönetimi
  • Para ve Sermaye Piyasası Kurumları ve Araçları
  • Ticaret Hukuku
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Satış Yönetimi
  • Pazarlama Yönetimi
  • Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi